Jaarverslag 2019

Programmaonderdelen en doelen

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra (Financiën)
J.N.J. Appelman (Inkoop- en aanbestedingsbeleid)
M.A. Rijsberman (Effectiviteit openbaar bestuur)
J. de Reus (HRM)

In het programmaonderdeel Bedrijfsvoering zijn de genoemde doelen en activiteiten opgenomen uit het College Uitvoeringsprogramma 2015-2019 en is een overzicht gegeven van de begrote middelen en bijhorende verschillenanalyse. Meer informatie over de bedrijfsvoering is terug te vinden in de daarvoor wettelijk voorgeschreven paragraaf Bedrijfsvoering.

Lasten

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van