Jaarverslag 2019

 

Provincie Flevoland - Jaarstukken 2019

Welkom bij de digitale versie van de Jaarstukken 2019. In de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de doelen die in 2019 zijn bereikt, welke activiteiten we daarvoor hebben ondernomen en wat dat heeft gekost. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en voorgeschreven paragrafen) en de jaarrekening. Wij nodigen u van harte uit deze jaarstukken te lezen.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van