Jaarverslag 2019

Jaarrekening

Overzicht baten en lasten in de jaarrekening

2.1 Detaillering baten en lasten per programma

Onderstaande tabellen geven per programma de lasten, baten en saldi voor het jaar 2019 weer. De programma's zijn onderverdeeld naar programmaonderdelen, een specificatie hiervan vindt u terug in het programmaplan.

Tabel 2.1: Lasten per programma

Lasten per programma

Rekening 2018

Begroting 2019 ontwerp

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

3.817

4.365

4.972

3.341

1.631

2 Landelijk gebied en natuur

12.978

11.388

13.531

9.100

4.431

3 Economie

8.863

4.389

6.537

4.423

2.114

4 Cultuur, samenleving en sport

8.260

6.928

7.690

7.162

528

5 Energie, milieu en klimaat

8.442

7.445

10.957

10.009

948

6 Mobiliteit

63.801

70.084

63.805

64.421

-616

7 Gebiedsontwikkeling

23.971

14.000

17.239

14.571

2.668

8 Kwaliteit openbaar bestuur

56.426

70.506

69.450

58.813

10.637

Stortingen in reserves

46.614

91.360

104.007

85.170

18.836

x € 1.000

Tabel 2.2: Baten per programma

Baten per programma

Rekening 2018

Begroting 2019 ontwerp

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

-530

-492

-518

-565

48

2 Landelijk gebied en natuur

-50

-50

-91

-44

-47

3 Economie

-9

0

0

0

0

4 Cultuur, samenleving en sport

-150

0

0

0

0

5 Energie, milieu en klimaat

-811

-559

-973

-729

-245

6 Mobiliteit

-10.111

-8.713

-8.828

-9.454

626

7 Gebiedsontwikkeling

-5.374

-2.037

-2.129

-3.110

981

8 Kwaliteit openbaar bestuur

-167.151

-169.661

-173.879

-177.238

3.360

Onttrekkingen aan reserves

-57.690

-98.953

-111.769

-78.712

-33.057

x € 1.000

Tabel 2.3: Saldo van baten en lasten per programma

Saldo lasten en baten per programma

Rekening 2018

Begroting 2019 ontwerp

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

3.287

3.873

4.454

2.776

1.678

2 Landelijk gebied en natuur

12.928

11.338

13.440

9.056

4.384

3 Economie

8.854

4.389

6.537

4.423

2.114

4 Cultuur, samenleving en sport

8.110

6.928

7.690

7.162

528

5 Energie, milieu en klimaat

7.631

6.885

9.984

9.281

703

6 Mobiliteit

53.690

61.372

54.977

54.967

10

7 Gebiedsontwikkeling

18.597

11.964

15.110

11.461

3.649

8 Kwaliteit openbaar bestuur

-110.726

-99.156

-104.429

-118.425

13.997

Stortingen in reserves

46.614

91.360

104.007

85.170

18.836

Onttrekkingen aan reserves

-57.690

-98.953

-111.769

-78.712

-33.057

x € 1.000

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van