Jaarverslag 2019

Bijlagen

5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De accountant is voornemens een goedkeurende controleverklaring af te geven over de Jaarrekening 2019. Na ontvangst van de controleverklaring zal deze aan de Jaarstukken 2019 toegevoegd worden en worden gepubliceerd op www.flevoland.nl/jaarstukken.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van