Jaarverslag 2019

Programmaonderdelen en doelen

(Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering

A. Provinciale Staten / Statengriffie

Beoogd effect:
a) Optimaal gefaciliteerde Staten: kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol.
b) Optimaal ondersteunde besluitvorming door Provinciale Staten.
c) De Statengriffie garandeert haar going concerntaken op benodigd kwaliteitsniveau.

B. (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering

Lasten

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van