Jaarverslag 2019

Programmaonderdelen en doelen

Bestuurszaken

Portefeuillehouder

M.A. Rijsberman (Bestuurlijke zaken)
L. Verbeek (Kwaliteit openbaar bestuur - rijkstaak)

Waardoor wijkt het af

Verschil

Waarvan

effect op:

Lasten

Reserve

Rekening-

saldo

Overige kleine verschillen

82

0

82

Totaal lasten

82

0

82

x € 1.000, - = nadeel

Lasten

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van