Jaarverslag 2019

Gebiedsontwikkeling

Verbonden partij(en)

Via onze participatie in de verbonden partijen OMALA N.V. en Airport Garden City C.V. hebben wij directe
invloed gehouden op de ontwikkelingen rondom Amsterdam Lelystad Airport om de economische,
infrastructurele en duurzaamheidsdoelstellingen van deze ontwikkeling te realiseren.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van