Jaarverslag 2019

Kwaliteit openbaar bestuur

Indicatoren

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer
2019

Rekening
2019

Gemeenten onder preventief financieel toezicht

Aantallen gemeenten onder preventief toezicht

0

0

0

0

0

Opkomst bij verkiezingen

De opkomstcijfers van verkiezingen tweede kamer/ Provinciale Staten/ gemeenteraden weergegeven in percentage kiezers/ stemgerechtigden
Bron: provincie Flevoland

n.v.t.

79,3% (TK)

51,1% (GR)

> 45,6%
(PS)

53,6%
(PS)

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van