Jaarverslag 2019

Landelijk gebied en natuur

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer
2019

Rekening
2019

Vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied

Aantal inwoners in het landelijk gebied
Toelichting: incl. kleine kernen
Bron: CBS

38.030

38.480

38.845

≈ 38.000

38.500*

Aantal bedrijven in het landelijk gebied
Toelichting: incl. kleine kernen
Bron: CBS

5.256

5.305

5.353

>5.200

5.463

Aantal landbouwbedrijven met niet-agrarische nevenactiviteiten
Bron: CBS

36,2%

n.b.

n.b.

> 39,8%

n.n.b.**

Aantal hectaren Nationaal Natuurnetwerk
Bron: Provincie Flevoland/VRN

26.273

26.273

26.273

≈ 26.000

26.274

* De daling in 2019 t.o.v. 2018 komt door de sluiting van een AZC, gelegen in het landelijk gebied.
** Eerstvolgende actualisering door CBS in 2020.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer 2019

Rekening
2019

Beheerde natuur

Het beheer van natuurwaarden (uitgedrukt in hectares), binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met contract

23.452

23.464

23.515

≈ 23.500

23.606

Ontwikkelde nieuwe natuur

De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectares
Toelichting: dit betreft compensatie binnen het NNN
Bron: provincie Flevoland / Voortgangsrapportage Natuur (VRN)

27

0

0

37

0

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van