Jaarverslag 2019

Gebiedsontwikkeling

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
23.971
14.000
17.239
14.571
3.038
Programmaonderdeel Noordelijk Flevoland
902
2.275
2.275
2.520
-245
Product Noordelijk Flevoland
902
2.275
2.275
2.520
-245
Noordelijk Flevoland procesgelden
24
75
75
162
-87
Noordelijk Flevoland
725
2.050
2.050
2.273
-223
Servicehaven Noordelijk Flevoland
154
150
150
85
65
Procesgeld MITC
0
0
0
0
0
Procesgeld Regiodeal NF
0
0
0
0
0
Programma Regio Deal NF
0
0
0
0
0
Programmaonderdeel Midden Flevoland
8.065
825
621
1.315
-744
Product Amsterdam Lelystad Airport/OMALA
404
329
329
269
59
Amsterdam Lelystad Airport
364
294
294
234
60
OMALA
39
35
35
36
-1
Product Concentratie Rijksvastgoed Lelystad
0
50
50
0
0
Procesgelden Rijksvastgoed Lelystad
0
50
50
0
0
Product Flevokust Haven
7.662
446
242
1.046
-804
Kapitaallasten
7.626
390
186
989
-803
Flevokust Haven
36
56
56
57
-1
Programmaonderdeel Zuidelijk Flevoland
8.246
7.118
10.310
7.914
2.396
Product Zuidelijk Flevoland
7.766
6.618
9.189
7.432
1.758
Kapitaallasten
0
0
0
0
0
Procesgeld Almere 2.0
285
218
218
249
-32
Fonds Verstedelijking Almere
6.768
6.200
8.700
6.827
1.873
IFA
561
0
0
0
0
Floriade Werkt
84
200
200
314
-114
Procesgeld Floriade
0
0
0
0
0
FVA Smart Bridges - Floriade
69
0
71
41
30
Product Markermeer/IJmeer
480
500
1.121
482
639
IJmeer/Markermeer
480
500
1.121
482
639
Programmaonderdeel Nieuwe Natuur
6.757
3.783
4.033
2.821
1.631
Product Nieuwe Natuur
6.757
3.783
4.033
2.821
1.631
Gronden OVW Nieuwe Natuur
561
0
0
420
0
Procesgelden Nieuwe Natuur
505
250
500
428
72
Bijdrage projecten Nieuwe Natuur
5.623
3.500
3.500
1.933
1.567
Verpachten gronden OVW
69
33
33
40
-8
Verrekening kosten boeren
0
0
0
0
0
Baten
-5.374
-2.037
-2.129
-3.110
564
Programmaonderdeel Noordelijk Flevoland
-92
-50
-50
-374
324
Product Noordelijk Flevoland
-92
-50
-50
-374
324
Noordelijk Flevoland
-92
-50
-50
-374
324
Programmaonderdeel Midden Flevoland
-272
-358
-358
-587
156
Product Amsterdam Lelystad Airport/OMALA
-104
0
0
-74
0
Amsterdam Lelystad Airport
-104
0
0
-74
0
Product Flevokust Haven
-167
-358
-358
-513
156
Flevokust Haven
-167
-358
-358
-513
156
Programmaonderdeel Zuidelijk Flevoland
-223
-200
-293
-423
84
Product Zuidelijk Flevoland
-223
-200
-271
-402
84
Procesgeld Almere 2.0
-71
0
0
-47
0
Floriade Werkt
-84
-200
-200
-314
114
FVA Smart Bridges - Floriade
-69
0
-71
-41
-30
Product Markermeer/IJmeer
0
0
-21
-21
0
IJmeer/Markermeer
0
0
-21
-21
0
Programmaonderdeel Nieuwe Natuur
-4.787
-1.429
-1.429
-1.726
0
Product Nieuwe Natuur
-4.787
-1.429
-1.429
-1.726
0
Gronden OVW Nieuwe Natuur
-2.969
0
0
-1.726
0
Bijdrage projecten Nieuwe Natuur
-1.571
-1.300
-1.300
0
0
Verpachten gronden OVW
-247
-129
-129
0
0
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van