Jaarverslag 2019

Mobiliteit

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
63.801
70.084
63.805
64.421
-392
Programmaonderdeel Openbaar vervoer
32.651
35.383
35.435
35.084
351
Product Openbaar vervoer
32.651
35.383
35.435
35.084
351
Openbaar streekvervoer
29.848
31.426
31.765
31.450
315
Beheer OV (Prov proj stimulering)
470
840
747
729
17
Regiotaxi Flevoland
3.097
3.116
2.895
2.897
-2
Afwikkelingsverschillen
-765
0
29
9
20
Programmaonderdeel Mobiliteitsbeleid
1.312
3.739
1.326
1.108
218
Product Mobiliteit en verkeersmanagement
963
2.602
754
596
158
Organisatiekosten PBM
134
154
175
166
9
Voorverkenningen infrafonds
119
261
119
111
7
Vervoersmanagement
417
333
212
98
114
Verbreding sluizen Kornwerderzand
0
0
0
0
0
Smart Mobility
305
460
229
205
24
Fietsmaatregelen
0
1.394
21
20
1
Afwikkelingsverschillen
-13
0
-2
-4
3
Product Verkeersveiligheid en verkeershinder
349
1.137
572
511
61
Educatie en communicatie
123
290
176
165
11
Instrumentatie beleid
249
847
396
347
49
Afwikkelingsverschillen
-24
0
0
0
0
Programmaonderdeel Nieuwe infrastructuur
9.306
11.470
6.636
6.759
99
Product Investering provinciale infrastructuur
9.306
11.470
6.636
6.759
99
Kapitaallasten
1.836
2.349
2.349
2.289
60
Kapitaallasten nieuwe investeringen
750
0
-222
0
0
Bijdragen in vaarwegprojecten
0
0
0
0
0
Bijdragen aan gemeenten
2.985
1.580
1.580
1.540
40
Bijdragen busbanen Almere
578
4.529
0
0
0
Bijdragen in provinciale projecten
0
0
0
0
0
Actieplan Regionaal OV
3.012
3.012
3.012
3.012
0
Maatregelen kaderrichtlijn Water
150
0
0
0
0
Afwikkelingsverschillen
-5
0
-82
-82
0
Programmaonderdeel Bestaande infrastructuur
20.533
19.493
20.407
21.470
-1.061
Product Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur
20.533
19.493
20.407
21.470
-1.061
Kapitaallasten
594
569
330
299
31
Niet jaarl. onderhoud Infrastructuur
11.069
10.832
11.986
11.986
0
Jaarlijks onderhoud Infrastructuur
7.785
7.067
7.067
8.081
-1.014
Gladheidsbestrijdingen
1.063
1.025
1.025
1.102
-78
Steunpunten
0
0
0
0
0
Huren/pachten/rechten
0
0
0
5
0
Afwikkelingsverschillen
23
0
0
-3
0
Baten
-10.111
-8.713
-8.828
-9.454
600
Programmaonderdeel Openbaar vervoer
-8.697
-8.239
-8.034
-8.147
113
Product Openbaar vervoer
-8.697
-8.239
-8.034
-8.147
113
Openbaar streekvervoer
-5.471
-5.401
-5.831
-5.831
0
Beheer OV (Prov proj stimulering)
0
0
-68
-60
-9
OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)
-306
-319
-322
-322
0
Regiotaxi Flevoland
-2.301
-2.519
-1.969
-2.091
122
Brede doeluitkering (BDU)
0
0
0
0
0
Afwikkelingsverschillen
-620
0
157
157
0
Programmaonderdeel Mobiliteitsbeleid
-63
0
0
0
0
Product Mobiliteit en verkeersmanagement
-63
0
0
0
0
Voorverkenningen infrafonds
0
0
0
0
0
Vervoersmanagement
-3
0
0
0
0
Smart Mobility
-60
0
0
0
0
Programmaonderdeel Nieuwe infrastructuur
0
0
0
0
0
Product Investering provinciale infrastructuur
0
0
0
0
0
Brede doeluitkering (BDU)
0
0
0
0
0
Programmaonderdeel Bestaande infrastructuur
-1.351
-474
-794
-1.307
486
Product Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur
-1.351
-474
-794
-1.307
486
Niet jaarl. onderhoud Infrastructuur
0
0
-320
-320
0
Jaarlijks onderhoud Infrastructuur
-1.053
-317
-317
-782
464
Gladheidsbestrijdingen
-73
0
0
-36
0
Huren/pachten/rechten
-158
-157
-157
-179
22
Afwikkelingsverschillen
-67
0
0
10
0
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van