Jaarverslag 2019

Energie, milieu en klimaat

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
8.442
7.445
10.957
10.009
1.354
Programmaonderdeel Milieu incl. omgevingsdiensten
5.220
4.955
5.315
4.917
321
Product Milieu
1.557
910
1.196
926
263
Klassieke milieutaken
338
437
537
377
160
Afdracht nazorgheffing
400
400
400
400
0
Nazorg Friese pad
68
73
183
77
106
Impuls Omgevingsveiligheid
104
0
76
78
-2
Afwikkelingsverschillen
648
0
0
-7
0
Product Omgevingsdiensten
3.663
4.045
4.120
3.992
58
PUL
206
332
150
139
11
Omgevingsdienst
3.796
3.714
3.970
3.923
46
Afwikkelingsverschillen
-338
0
0
-71
0
Programmaonderdeel Energie en klimaat
3.222
2.490
5.642
5.092
1.033
Product Duurzaamheid, incl. duurzaam bodemgebruik en DE-on
3.222
2.490
5.642
5.092
1.033
Subsidies IVN / NMF
303
309
309
309
0
Duurzaamheid en energie
1.384
916
1.916
1.657
259
Bodem
1.217
1.265
1.040
834
205
Opgave duurzame energie
342
0
2.377
1.808
569
Afwikkelingsverschillen
-23
0
0
484
0
Baten
-811
-559
-973
-729
-270
Programmaonderdeel Milieu incl. omgevingsdiensten
-504
-473
-583
-509
-106
Product Milieu
-504
-473
-583
-509
-106
Klassieke milieutaken
-10
0
0
0
0
Afdracht nazorgheffing
-400
-400
-400
-400
0
Nazorg Friese pad
-68
-73
-183
-77
-106
Impuls Omgevingsveiligheid
-8
0
0
-6
0
Afwikkelingsverschillen
-19
0
0
-26
0
Programmaonderdeel Energie en klimaat
-307
-87
-391
-220
-164
Product Duurzaamheid, incl. duurzaam bodemgebruik en DE-on
-307
-87
-391
-220
-164
Duurzaamheid en energie
-218
-80
-384
-220
-164
Bodem
-89
-7
-7
0
0
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van