Jaarverslag 2019

Economie

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
8.863
4.389
6.537
4.423
1.897
Programmaonderdeel Ondernemerschap en groei
7.912
3.081
5.258
3.381
1.660
Product Ondernemerschap en groei
7.912
3.081
5.258
3.381
1.660
Internationalisering
0
0
0
0
0
Ontwikkelings Maatschappij Flevoland
1.338
1.321
1.821
1.819
2
Herstructurering bedrijventerreinen
1.082
0
0
0
0
Projecten Innovatie
0
0
0
0
0
Financiering & support
4.968
969
1.390
928
462
Markt & Culture
216
156
356
285
71
Human Capital agenda
308
335
1.392
308
1.084
Onderzoek, monitoring & evaluatie
110
101
101
59
42
AER Eurodyssey
0
200
200
0
0
Afwikkelingsverschillen
-110
0
0
-17
0
Programmaonderdeel Recreatie en toerisme incl. gebiedspromotie
950
1.308
1.279
1.042
237
Product Gebiedspromotie, recreatie en toerisme
950
1.308
1.279
1.042
237
Gebiedspromotie
0
0
0
0
0
Toerisme Flevoland Promotie
422
432
0
0
0
Actieplan recreatie en toerisme
0
0
0
0
0
Recreatieve benutting van monumenten
20
52
52
21
31
Routeontwikkeling
209
78
78
73
5
Beleidsontwikkeling en onderzoek
118
156
156
127
28
Vergroten van belevingswaarde
81
156
229
218
12
Gebiedsbranding Flevoland
62
254
254
160
94
Visit Flevoland
43
180
672
614
57
Afwikkelingsverschillen
-3
0
-162
-171
10
Baten
-9
0
0
0
0
Programmaonderdeel Ondernemerschap en groei
-9
0
0
0
0
Product Ondernemerschap en groei
-9
0
0
0
0
Markt & Culture
-9
0
0
0
0
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van