Jaarverslag 2019

Mobiliteit

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer
2019

Rekening
2019

Openbaar vervoer

Stiptheid: % ritten van de concessie IJsselmond dat voldoet aan stiptheidsnormen
Toelichting: De norm van ≥ 85% is vastgelegd in de concessieovereenkomst voor de gehele contractperiode. Tot 2017 is het Model Informatieprofiel Openbaar Vervoer
(MIPOV) als bron gebruikt vanuit de vervoerder; vanaf 2018 is gebruik gemaakt van de gegevens vanuit de opdrachtgever, OV-Oost
Bron: OV-Oost/MIPOV

92,1%

92,1%

86,7

≥ 85%

86,5%

Doorstroomtijden provinciale wegen

De norm is een reistijd tijdens de spits die maximaal 1,25 keer de reistijd in de dalperiode is. De reistijden worden gemonitord op de drukste provinciale wegen in provincie Flevoland:

• Stadsautowegen van gemeente Almere:

o Hogering

1,50

1,16

1,12

< 1,25

1,15*

o Tussenring

1,09

1,04

1,11

< 1,25

1,07*

o Buitenring

1,05

1,12

1,03

< 1,25

1,13*

• Waterlandseweg

1,20

1,20

1,06

< 1,25

1,05*

• Gooiseweg (N305)

1,08

1,08

< 1,25

1,28*

• Nijkerkerweg (N301)

1,17

1,15

1,09

< 1,25

1,12*

• Larserweg (N302)

1,12

1,04

1,03

< 1,25

1,08*

• Ganzenweg

1,31

1,27

< 1,25

1,53*

• Hanzeweg (Roggebotsluis)

1,36

1,13

1,13

< 1,25

1,55*

Toelichting: In het jaar 2019 is gebruik gemaakt van de maximale reistijd in de ochtend- of avondspits. Voorheen werd gebruikt gemaakt van en gemiddelde. Het cijfer van 2019 kan zodoende afwijken van voorgaande jaren
Bron: Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)

Ernstige verkeers-slachtoffers

Aantal mensen dat door een verkeersongeval op provinciale wegen wordt opgenomen in een ziekenhuis of overlijdt. In dit verband wordt onderscheid gemaakt tussen:

• Aantal verkeersgewonden
  (in ziekenhuis opgenomen)

93

57

59

< 57

58

• Aantal verkeersdoden

3

3

3

< 3

5

Toelichting:  Het relatief lage aantal maakt het lastig een trend waar te nemen, echter is de doelstelling een neerwaartse spiraal op het langjarig gemiddelde
Bron: ViaStat

Onderhouds toestand

De provinciale wegen hebben ten minste het door PS vastgestelde onderhoudsniveau

97%

98%

100%

98%

100%

De provinciale kunstwerken hebben ten minste het door PS vastgestelde onderhoudsniveau

92%

98%

98%

98%

97%

De provinciale oeverconstructie heeft ten minste het door PS vastgestelde onderhoudsniveau
Toelichting: in 2019 heeft een herinspectie plaatsgevonden. Een aantal kunstwerken dat bij de vorige inspectie nog niveau B had, heeft inmiddels niveau C en is geprogrammeerd in het onderhoudsprogramma om de komende jaren te worden opgeknapt
Bron: provincie Flevoland

91,3%

95%

94%

98%

91%

Doorstroming op vaarwegen

Het aantal sluizen waar de schuttijd meer dan 1,25 keer de normtijd bedraagt.
Toelichting: bij de Urkersluis wordt de normtijd structureel overschreden, omdat deze in de praktijk trager geschut (getrapt) wordt in verband met veiligheid voor de recreatievaart. In 2019 worden de kwaliteitsniveaus geactualiseerd
Bron: provincie Flevoland

1

1

1

1

1

Verkeersveiligheid

De provinciale wegen zijn voorzien van verkeersveiligheid bevorderende maatregelen

75%

80%

79%

85%

86%

De provinciale wegen zijn bij gladheid binnen 4,5 uur gestrooid. In 2019 zijn 22 preventieve strooiacties uitgevoerd
Bron: provincie Flevoland

98%

98%

100%

98%

100%

*In 2019 zijn de reistijden op een andere wijze weergegeven. Voorheen betrof dit een gemiddelde van de ochtend,- en avondspits en een gemiddelde van twee richtingen. Zodoende heeft dit voor enkele wegvakken (zoals o.a. Hanzeweg en Ganzenweg) een vertekend beeld gegeven. De weergave betreft de reistijd in het tijdvak waar dagelijks de meeste filevorming optreed. Afhankelijk van het wegvak is dit de ochtend, of avondspits. De wegen waar structureel de reistijdnorm van 1,25 sterk overschreden wordt (Hanzeweg en Ganzenweg) worden de komende jaren aangepast om de doorstroming te verbeteren.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer 2019

Rekening
2019

Waardering openbaar vervoer

Klantenwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor concessieverlening plaatsvindt door de provincies (concessie IJsselmond- Overijssel/Flevoland)
Toelichting: In 2017 was het landelijk gemiddelde (LG) 7,6
Bron: KPPV/CROW

7,5

7,5

7,6

LG

7,7

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van