Jaarverslag 2019

Cultuur, samenleving en sport

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer
2019

Rekening
2019

Culturele kracht en identiteit

Totaal aantallen bezoekers van voorstellingen, festivals, culturele instellingen en evenementen die met provinciale middelen mogelijk gemaakt zijn (incl. Batavialand)

n.b.

240.285

273.080

240.000

n.n.b.*

Aantallen bezoekers Batavialand
Toelichting: In 2019 lag de focus van de activiteiten op het aantrekkelijker maken van het museum voor bezoekers. Daarnaast was het weer te warm, en viel het weer tegen op voor Batavialand belangrijke bezoekdagen

n.b.

110.473

90.000

100.000

90.000

Sport

Realisatie grootschalige (inter-) nationale sportevenementen

9

8

8

≥4

9

Realisatie en/of verlenging Regionale trainingscentra

5

4

4

≥4

5

Percentage mensen met een beperking dat aan sport doet
Bron: provincie Flevoland/Rapportage Onbeperkt in Beweging

n.b.

n.b.

41%

>43%

n.b.**

* Cijfer wordt gebaseerd op aantallen bezoekers zoals vermeld in subsidieverantwoordingen per mei/juni 2019.
** Het onderzoek waaruit dit cijfer afkomstig is wordt niet elk jaar uitgevoerd.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer 2019

Rekening
2019

Restauratie-volume

Rijksmonumenten (exclusief functie woonhuis): staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’

  1. Percentage

n.b.

n.b.

6,8%

6,8%

9,1%

  1. Kubieke meters

Bron: Monumentenwacht

n.b.

n.b.

1.675

1.675

1.675

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van