Jaarverslag 2019

Economie

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer
2019

Rekening
2019

Economie algemeen*

Bruto Binnenlands Product provincie Flevoland (x € 1 mld.)
Bron: CBS

12,6

13,2

14,0

> 13,0

n.n.b.*

Innovatiekracht
Toelichting: Deze indicator weerspiegelt op een schaal van 0-1 de innovatiekracht van Flevoland
Bron: EU Regional Innovation Scoreboard

0,46

0,50

n.b.

> 0,50

0,55

Recreatie en toerisme

Toerisme provincie Flevoland:

• Bereik (x 1 mln.)

n.b.

n.b.

15

≥15

n.n.b.*

• Mediawaarde (x € 1.000)

n.b.

n.b.

500

≥ 500

n.n.b.*

Bezoekers:

• Aantal vrijetijdsactiviteiten (x 1 mln.)
(meting eens in de drie jaar)

82

82

95

≥ 95

n.n.b.*

• Aantal overnachtingen (x 1 mln.)

2,63

2,53

2,31

≥ 2,4

n.n.b.*

Economische impact:

• Aantal banen

10.420

11.370

11.920

> 12.000

12.490

• Omvang bestedingen (x € 1 mld.)

1,40

1,40

2,37

≥ 2,37

n.n.b.*

Bron: Vestigingenregister/
Continu vrijetijdsonderzoek (CVTO)

* (voorlopige) cijfers over 2019 zijn nog niet beschikbaar.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer
2019

Rekening
2019

Bruto Binnenlands Product (BBP)

Percentage toename van het BBP ten opzichte van het voorgaande jaar
Bron: CBS

2,5%

4,1%

3,3%

> 0%

n.n.b.*

Werk-gelegenheid

Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking
Bron: CBS

72,1%

71,7%

72,4%

> 71,7%

72,3%

* (voorlopige) cijfers over 2019 zijn nog niet beschikbaar.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van